ПОТЕРПІЛИЙ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: НОВА РЕДАКЦІЯ ПОНЯТЬ

З 01.07.2021 діють нові визначення понять потерпілий та цивільний позивач у Кримінальному процесуальному кодексі України.

Відтепер, у кримінальному провадженні потерпілим та цивільним позивачем також є адміністратор за випуском облігацій.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» від 19.06.2020 № 738-IX внесено зміни до КПК України.

До цього часу, КПК України визначав потерпілого як фізичну особу, якій кримінальним правопорушення завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичну особу, які кримінальним правопорушенням завданої майнової шкоди.

Законом від 19.06.2020 № 738-IX розширено поняття потерпілого у кримінальному провадженні, закріплене у ч. 1 ст. 55 КПК України, шляхом додавання до його визначення положення наступного змісту: «а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди».

Як наслідок, визначення цивільного позивача у ст. 61 КПК України також було змінено:цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка (який) в порядку, встановленому цим Кодексом, пред’явила (пред’явив) цивільний позов».

Запровадженні нові поняття у КПК України відсилають до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», який надає визначення адміністратор за випуском облігацій.

Насамперед, це юридична особа, яка діє від свого імені та в інтересах власників випуску відсоткових чи дисконтних корпоративних облігацій, облігацій внутрішніх місцевих позик, облігацій міжнародних фінансових організацій або іпотечних облігацій відповідно до законодавства, договору про призначення адміністратора, проспекту цінних паперів (рішення про емісію цінних паперів) та рішень зборів власників облігацій.

З наведених понять закріплених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та КПК України слідує, що законодавець змінив саму сутність потерпілого та цивільного позивача розширивши його зміст.

З огляду на вищевикладене можна зробити висновок, що адміністратор за випуском облігацій як юридична особа є фактично «представником» реальних постраждалих – власників випуску облігацій, при цьому діє від свого імені, але в інтересах власників облігацій без довіреності. Безпосередньо адміністратору шкода не завдається, що є не характерно для попереднього визначення потерпілого та цивільного позивача.

Проте, повноваження адміністратора як потерпілого та цивільного позивача є частково обмеженими власниками облігацій. Адже, вчинення певних процесуальних дій у кримінальному провадженні ставиться в залежність від наявності згоди зборів власників облігацій, зокрема, таких як відмова від цивільного позову, відмова від обвинувачення та інші (ч. 5 ст. 56 та ч. 4 ст. 61 КПК України).

Отже, законодавцем розширено зміст поняття потерпілого та цивільного позивача у кримінальному провадженні, що фактично дозволило юридичній особі за договором та без довіреності представляти інтереси власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.